• Συνιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Φυσικοθεραπείας Physioaskisis - Φυσικοθεραπευτής

Απόφοιτος του Πανεπιστήμιο Semmelweis της Βουδαπέστης, τμήμα Επιστημών Υγείας,όπου έλαβε το πτυχίο του με άριστα. Ύστερα συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Brighton της Μεγάλης Βρετανίας.
Περίοδος σπουδών: 2003-2009.
Επαγγελματικη εμπειρία: Εργάστηκε αποκτώντας κλινική εμπειρία σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών, σε κέντρο φυσικοθεραπείας, καθώς και συνεργάστηκε με την ομάδα μπάσκετ του Αμαρουσίου. Παράλληλα εργαζόταν και ως ελεύθερος επαγγελματίας με εμπειρία κυρίως σε νευρολογικές παθήσεις (2010-2013).